Δημιουργία λογαριασμού

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Πληρωμή με:

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ PREMIER

Χώρος στον δίσκο  5000MB
Μηνιαία κίνηση δεδομένων  30000MB
Αριθμός sites  3
cPanel 
FTP accounts  3
Email accounts  10
Βάσεις δεδομένων  3
Δωρεάν μεταφορά  
Κόστος (χωρίς Φ.Π.Α) 120,00€
Φ.Π.Α 27,60€
Σύνολο 147,60€