Δημιουργία λογαριασμού

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Πληρωμή με:

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ STANDARD

Χώρος στον δίσκο  2500MB
Μηνιαία κίνηση δεδομένων  10000MB
Αριθμός sites  1
cPanel 
FTP accounts  1
Email accounts  5
Βάσεις δεδομένων  1
Δωρεάν μεταφορά  
Κόστος (χωρίς Φ.Π.Α) 70,00€
Φ.Π.Α 16,10€
Σύνολο 86,10€