Δημιουργία λογαριασμού

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Πληρωμή με:

ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ STARTER

Χώρος στον δίσκο  500MB
Μηνιαία κίνηση δεδομένων  5000MB
Αριθμός sites  1
cPanel 
FTP accounts  1
Email accounts  1
Βάσεις δεδομένων  1
Δωρεάν μεταφορά  
Κόστος (χωρίς Φ.Π.Α) 50€
Φ.Π.Α 11,5€
Σύνολο 61,50€